Ενημερώνουμε τους φίλους συναδέλφους ότι η Ένωση μας προέβει σε αποστολή επιστολής προς τον Υπουργό και Υφυπουργό  Υγείας, τον Υπουργό και Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον Περιφερειάρχη Αττικής και την Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, επίσης κοινοποιήθηκε στον Δήμο Αίγινας, στην όποια αιτούμαστε την εξαίρεση μας από τα μέτρα της Αττικής και την λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το επιδημιολογικό φορτίο του νησιού μας, με σκοπό το πιθανό άνοιγμα των καταστημάτων και την ομαλή λειτουργιά της αγοράς εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Η Ένωση μας παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συνεχίσει να ενημερώνει τους συναδέλφους.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Α. Σκαλτσιώτης     Νικόλαος Κ. Δρίτσας

Η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Αίγινας ενημερώνει τα μέλη της, πως αύριο Σάββατο 13/02/2021 τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις (πάντα σύμφωνα με τον ΚΑΔ στον οποίο ανήκουν) έχουν την δυνατότατα να είναι ανοιχτά με ωράριο από 07:00 έως 17:30.


Παράλληλα η Ένωση μας θα αποστείλει έγγραφο διαμαρτυρίας προς κάθε αρμόδιο εκφράζοντας έντονα τις αντιρρήσεις της για τα νέα μέτρα τα οποία συμπεριλαμβάνουν (αδικαιολόγητα σύμφωνα με το χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο του covid-19) το νησί μας.


Η Ένωση μας παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συνεχίσει να ενημερώνει τους συναδέλφους.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Α. Σκαλτσιώτης           Νικόλαος Κ. Δρίτσας