Τις τελευταίες ώρες παρατηρούμε μια έξαρση σε ανακριβή κι μη διασταυρωμένα δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με την υδροδότηση της Αίγινας. Ένα μεμονωμένο, σοβαρό, περιστατικό σε κάποια σημεία της τοπικής κοινότητας Βαθέος, το παρουσιάζουν εσφαλμένα σαν διακοπή υδροδότησης σε όλο το νησί από την Παρασκευή 04/08/2017.

Η Ένωση Επαγγελματιών, Εμπόρων &  Βιοτεχνών Αίγινας  δηλώνει, πως τα δημοσιεύματα αυτά είναι απολύτως ανακριβή και απαιτεί, την άμεση αποκατάσταση της αληθείας κατόπιν διασταύρωσης των πραγματικών γεγονότων, όπως οι δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

Αντιλαμβάνεστε μια τέτοια ανακριβής είδηση, μόνο κακό μπορεί να προκαλέσει στον τουρισμό του νησιού μας και μάλιστα Αύγουστο μήνα εν μέσω κρίσης, που οι συνάδελφοι επαγγελματίες περιμένουν να εργασθούν δίνοντας το καλύτερο εαυτό τους.

Η Διοίκηση της Ένωσης μας, παρακολουθεί το θέμα με πολύ προσοχή και επιφυλάσσετε για κάθε νόμιμο δικαίωμα, ευελπιστώντας στην άμεση αποκατάσταση της αληθείας προς όφελος της Αίγινας και των συναδέλφων επαγγελματιών, οι οποίοι προσκαλούν κάθε ταξιδιώτη να γνωρίσει της ομορφιές του τόπου μας.


Η Διοίκηση

Η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Αίγινας με την ευκαιρία της διενέργειας των θερινών εκπτώσεων και σύμφωνα με επιστολή της ΕΣΕΕ στις Εμπορικές Ομοσπονδίες και όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους της χώρας, επιθυμεί να δώσει οδηγίες και διευκρινίσεις, για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων όσο και για τη λειτουργία των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή αυτών.


Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι τακτικές θερινές εκπτώσεις του παρόντος έτους θα αρχίσουν τη Δευτέρα, 10 Ιουλίου και θα λήξουν την Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017.
Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους συναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται πρόστιμα λόγω λάθους και μάλιστα σε αυτήν την δύσκολη εποχή.

Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €.  Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Ειδικότερα για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.  Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Παράλληλα με τα παραπάνω, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, δηλαδή την Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017.

Η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Αίγινας έχει βάσιμες προσδοκίες ότι θα τονωθεί ο τζίρος της αγοράς σε σχέση με πέρυσι λόγω της αύξησης του τουρισμού και εύχεται στους συναδέλφους έμπορους καλές δουλειές.


Η Διοίκηση

Η Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Αίγινας προκειμένου να διατηρήσει στενή επαφή με τα μέλη της, συλλέγει της Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει άμεση ενημέρωση για θέματα που αφορούν όλους τους συναδέλφους επαγγελματίες.


α) Όνομα, Επώνυμο
β) Όνομα Επιχείρησης
γ) Τηλέφωνο σταθερό
δ) Τηλέφωνο κινητό
ε) E- Mail


Μπορούν να στείλουν αυτά τα στοιχεία κι συνάδελφοι που ήταν στο παρελθόν εγγεγραμμένα μέλη, καθώς και άτομα που επιθυμούν να είναι ενήμεροι για τις δραστηριότητες της Ένωσης κάνοντας check στο πεδίο "Μη εγγεγραμμένο μέλος".


Επίσης, μπορείτε να δίνετε τα στοιχεία σας στα γραφεία της Ένωσης, Αιακού 9, τα οποία παραμένουν ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 09:30 έως 11:30, ώστε να μπορούν οι συνάδελφοι επαγγελματίες του νησιού μας, να κάνουν τις εγγραφές τους, να καταθέτουν τα αιτήματα τους, τις προτάσεις τους.


Με την κίνηση αυτή ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. θα αφουγκράζονται γρηγορότερα,  όλους τους  συναδέλφους.