Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ.

Πρόγραμμα
Ενημερωτική εκδήλωση
Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018
Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας
(Σπύρου Ρόδη 16, Αίγινα)


5.00 – 5.15 μ.μ.: Προσέλευση
5.15 – 5.30 μ.μ.: Χαιρετισμός
        - κ. Ανδριανός Μιχάλαρος, Πρόεδρος ΒΕΠ
5.30 – 6.00 μ.μ.: Παρουσίαση της Δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ»
                        - Μαρία Γώγολου, Στέλεχος ΕΛΑΝΕΤ
                        - Αθανάσιος Βραχνός, Στέλεχος ΕΛΑΝΕΤ
6.00 – 6.30 μ.μ.: Ερωτήσεις – Απαντήσεις


Συντονιστής: κ.Μιχάλης Γιάγκας, Δ/ντης ΒΕΠ

Copyright © Copyright © 2017 - Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Αίγινας 2017 All rights reserved. Created and Hosted by Internet Studio