Καταβολή δόσεων ρύθμισης Ν.4305/2014.

Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 21.6.2016 καταβάλλονται οι δόσεις ρύθμισης Ν.4305/2014, μέσω άμεσης χρέωσης Τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).
Για την απρόσκοπτη καταβολή των δόσεων, προτείνεται:
-  Η πίστωση των Τραπεζικών λογαριασμών από την προηγούμενη μέρα,
-  να τίθεται επαρκές  όριο ανάληψης για την εξόφληση του ποσού δόσης ή δόσεων.