Εορταστικό Ωράριο Καταστημάτων Πασχαλινής Περιόδου 2022.

Χειμερινές εκπτώσεις 2022.

Η Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Αίγινας επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη της για τις χειμερινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν από τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και θα λήξουν την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022. Τα καταστήματα έχουν την δυνατότητα  να  παραμείνουν προαιρετικά ανοιχτά την Κυριακή 16 Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από 11:00 έως 15:00.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι χειμερινές εκπτώσεις αρχίζουν την δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου και λήγουν το τέλος Φεβρουαρίου. Σε ότι, αφορά την διενέργεια των εκπτώσεων, οι έμποροι και οι υπεύθυνοι των εμπορικών καταστημάτων πρέπει να προσέξουν τα εξής:
1. Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική
2. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης επιτρέπεται αλλά δεν είναι υποχρεωτική.  Ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι.
3. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.
Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €.
Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Ειδικότερα, για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (κρατικός περιφερειάρχης), όπου διαπιστώνεται η παράβαση.
Παράλληλα με το άρθρο 19 ν. 3769/2009 καταργήθηκε η απαγόρευση των προσφορών στο χρονικό διάστημα των 30 ημερών προ των εκπτώσεων και η κατάργηση αυτή διατηρήθηκε και στο νέο πλαίσιο του ν. 4177/2013.
Κατά συνέπεια, στο διάστημα που μεσολαβεί, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενεργούν προσφορές, που στο μυαλό του καταναλωτή λειτουργούν εισαγωγικά ως «προπομπός»  της κύριας περιόδου των τακτικών εκπτώσεων.


Η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Αίγινας εύχεται στους συναδέλφους εμπόρους καλές δουλειές.


                                                              Η Διοίκηση

24ωρη απεργία του κλάδου της εστίασης κι συναφών επαγγελμάτων.

Η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Αίγινας καλεί τους φίλους επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης κι συναφών επαγγελμάτων όπως συμμετέχουν στην αυριανή 24ωρη απεργία.

Η Διοίκηση

Ακολουθεί ενημερωτικό έγγραφο της ΠΟΕΣΕ για το πανελλαδικό κλείσιμο των καταστημάτων.

Προς:
Σωματεία Μέλη ΠΟΕΣΕ

Συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο της κινητοποίησης του Κλάδου με 24ωρο κλείσιμο καταστημάτων σε πανελλαδικό επίπεδο την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021, σας ενημερώνουμε για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι για την επ ιτυχία της διαμαρτυρίας.


1. Πανελλαδικό 24ωρο καθολικό κλείσιμο καταστημάτων με την παρουσία όλου του προσωπικού μας μπροστά από τα καταστήματά μας (εάν είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι να φορούν ρουχισμό της ειδικότητάς τους πχ μάγειρας ή ψήστης την μπλούζα εργασίας, σερβιτόρος την ποδιά κτλ).
2. Παράδοση στις τοπικές αρχές ψηφίσματος ίδιου με το ψήφισμα που θα επιδοθεί στον κ. Πρωθυπουργό (θα σας αποσταλεί). Η παράδοση θα γίνει στον Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη ή στον Δήμαρχο.
3. Μαζί με το ψήφισμα θα αποσταλεί και κείμενο αποδόμησης του κυβερνητικού αφηγήματος ότι οι ενισχύσεις από την κυβέρνηση κάλυψαν τις απώλειες.
4. Θα σας σταλεί ακόμη επίσημη δημοσκόπηση από την οποία προκύπτει η δυσαρέσκεια του Κλάδου από τις αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας.
5. Επίσης σας επισυνάπτουμε και τη σχετική αφίσα.

Αιτήματα του Κλάδου

 Αναπροσαρμογή των προστίμων και μετατόπισή τους και στον παραβάτη.
 Μεταβολή επιστρεπτέας προκαταβολής σε ΜΗ επιστρεπτέα.
 Συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων με συμμετοχή στις αρμόδιες επιτροπές .
 Επιδότηση ενεργειακού κόστους και ενοικίου.
 Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών ή αναστολή των συμβάσεων εργασίας .
 Απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών.
 Μείωση του ΦΠΑ στο 6%.
 Συνέχιση της επιδότησης των δόσεων δανείων.
 Νέες χρηματοδοτήσεις ανάλογες εκε ίνων του 2020 και των αρχών του 2021.
Αθήνα, 10.11.21 Α.Π.: 123

Διαρθρωτικά μέτρα

1. Ειδική Γραμματεία ή Επιμελητήριο Εστίασης.
2. Επίλυση του εργατικού κόστους με ειδικές ρυθμίσεις σε στρεβλώσεις της εργατικής νομοθεσίας που δεν λαμβάνουν υπόψη της υψηλής έντασης επιπλέον κοστολογίων του κλάδου (νυχτερινά, βραδινά, αργίες, σαββατοκύριακα) και την μοναδικότητά του, στο σύνολο των εργασιακών θέσεων.
3. Εξ ́ ορθολογισμός του κλάδου με δομικές αλλαγές.