Εορταστικό Ωράριο Καταστημάτων Πασχαλινής Περιόδου 2021.

 • Διατηρούμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα ακλουθώντας τους κανόνες λειτουργίας των καταστημάτων για τον covid-19
 • Μένουμε ασφαλείς βγαίνουμε νικητές!

  ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

  ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο νέος νόμος 4790/2021 (ΦΕΚ 48Α), ο οποίος αφορά τις νέες ρυθμίσεις για δάνεια, επιταγές, οφειλές, κατοικία και μισθώσεις.

Επαγγελματική Ένωση Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Αίγινας επιθυμεί να ενημερώσει τους φίλους επιχειρηματίες πως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος νόμος 4790/2021 (ΦΕΚ 48Α), ο οποίος αφορά τις νέες ρυθμίσεις για δάνεια, επιταγές, οφειλές, κατοικία και μισθώσεις. Περιέχει νέες διατάξεις για την καταπολέμηση των συνεπειών της πανδημίας, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη, πολλές από τις οποίες αφορούν στο εμπόριο, ως ακολούθως:
Άρθρα 64 έως 77 – «Γέφυρα 2»
Εισάγεται νέο πρόγραμμα «Γέφυρα 2». Όπως και στο πρώτο πρόγραμμα το Δημόσιο συνεισφέρει στην αποπληρωμή των ιδιωτικών επιχειρηματικών δανείων, επιδοτώντας τις δόσεις των δανείων για 8 μήνες.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων διατάξεων είναι:
* Για ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς προσωπικό – ανώτατα όρια: αναλόγως αν η επιχείρηση έχει εξυπηρετούμενο (πράσινο ή με καθυστέρηση έως 90 ημέρες), μη εξυπηρετούμενο (με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών) ή καταγγελμένο δάνειο, πρέπει να έχει ανώτατο όριο: Τζίρου έως 57.000 € – 45.000 € & 36.000 € (έμμεσος υπολογισμός), καταθέσεων εσωτερικού/εξωτερικού έως 40.000 € – 25.000 € & 15.000 €, αξίας ακίνητης περιουσίας (μη υποθηκευμένης) έως 600.000 € – 500.000 € & 280.000 € και οφειλών ανά πιστωτή έως 300.000 € – 250.000 € – 130.000 € αντίστοιχα.
* Πολύ μικρή εταιρική ή ατομική επιχείρηση με 1 – 9 άτομα προσωπικό: Αναλόγως αν η επιχείρηση έχει εξυπηρετούμενο (πράσινο ή με καθυστέρηση έως 90 ημέρες), μη εξυπηρετούμενο (με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών) ή καταγγελμένο δάνειο, πρέπει να έχει ανώτατο όριο: Τζίρου έως 2 εκ. €, καταθέσεων εσωτερικού/εξωτερικού έως 1 εκ. € – 850.000 € & 550.000 € και αξίας ακίνητης περιουσίας (μη υποθηκευμένης) έως 2,5 εκ. € – 2,25 εκ. € & 1,25 εκ. €, αντίστοιχα.
* Μικρή επιχείρηση με 10 – 49 άτομα προσωπικό: Αναλόγως αν η επιχείρηση έχει εξυπηρετούμενο (πράσινο ή με καθυστέρηση έως 90 ημέρες), μη εξυπηρετούμενο (με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών) ή καταγγελμένο δάνειο, πρέπει να έχει ανώτατο όριο: Τζίρου έως 10 εκ. €, Καταθέσεων εσωτερικού/εξωτερικού έως 5 εκ. € – 4,25 εκ. € & 2,75 εκ. € και αξίας ακίνητης περιουσίας (μη υποθηκευμένης) έως 10 εκ. €- 9 εκ. € & 7 εκ. €, αντίστοιχα.
Η συνεισφορά του Δημοσίου:
* Αποτελεί ποσοστό επί της μηνιαίας δόσης.
* Δεν απαιτεί φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα.
* Δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται.
* Μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Άρθρο 78 – Παρατάσεις για τις επιταγές
Με τις εισαγόμενες διατάξεις του άρθρου 78, οι προστατευτικές διατάξεις για τις επιταγές μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις υποπεριπτώσεις:
Επιταγές που λήγουν από 1 Απριλίου 2021 μέχρι 30 Απριλίου 2021
Για τις επιταγές των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με κρατική εντολή ή χαρακτηρίζονται ως πληττόμενες και λήγουν μέσα στον Απρίλιο, αναστέλλεται για 30 ημέρες (από την αναγραφόμενη ημερομηνία) η λήξη, εμφάνιση, σφράγιση και πληρωμή τους. Ειδικά για τις πληττόμενες επιχειρήσεις ισχύει το γνωστό κριτήριο του μειωμένου κύκλου εργασιών κατά το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου του έτους 2020 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του 2019. Παράλληλα, προβλέπεται εκ νέου η διαδικασία ανάρτησης των επιταγών εντός 6 εργασίμων ημερών από την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίσει τους ευνοούμενους ΚΑΔ. Μέχρι την έκδοση αυτής της Υπουργικής Απόφασης, όσες επιταγές σφραγιστούν, δεν θα αναγγέλλονται στον Τειρεσία και τα αποτελέσματα της σφράγισης δεν θα ισχύσουν, εφόσον οι επιταγές εξοφληθούν μέσα σε 60 ημέρες από την λήξη ή την σφράγισή τους.
Επιταγές λήξης 18 Νοεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2020
Για τις συγκεκριμένες επιταγές, στις αρχικές παρατάσεις των 75 ημερών (άρθρο 35 ν. 4753/2020) και 45 ημερών (άρθρο 28 ν. 4772/2021), έρχονται να προστεθούν και άλλες 30 ημέρες, φτάνοντας συνολικό διάστημα παράτασης 5 μηνών.
Επιταγές λήξης Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021
Στις αρχικές παρατάσεις των 75 ημερών (άρθρο 28 του ν. 4772/2021) έρχονται να προστεθούν επιπλέον 30 ημέρες, φτάνοντας συνολικό διάστημα παράτασης 3 μηνών και 15 ημερών.
Άρθρο 86 – Αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας για όσους έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό
Αναστέλλονται μέχρι 31 Μαΐου 2021, οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί ακινήτων που χαρακτηρίζονται ως κύρια κατοικία, για τους οικονομικά πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας.
Άρθρο 89 – Παράταση ηλεκτρονικής διεξαγωγής ΓΣ – αρχαιρεσιών
Παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου το δικαίωμα όλων των σωματείων (με ρητή πλέον αναφορά στον ν. 1712/1987) να πραγματοποιούν Γενικές Συνελεύσεις με τηλεδιάσκεψη και αρχαιρεσίες με ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Άρθρο 105 – Παράταση του ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Παρατείνεται για 3 μήνες, δηλαδή μέχρι 30 Ιουνίου, το έως και τις 30-6-2021 το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Στο πλαίσιό του, παρατείνεται και η καταβολή σε ποσοστό 100% από τον κρατικό προϋπολογισμό, του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα, δεν απασχολούνται.
Άρθρο 111 – Παράταση επαγγελματικών μισθώσεων
Παρατείνεται για διάστημα ίσο με την διάρκεια του κλεισίματος που τους επιβλήθηκε με κρατική εντολή, η διάρκεια των επαγγελματικών μισθώσεων των επιχειρήσεων. Η παράταση εφαρμόζεται αναδρομικά από τις 14-3-2020 και μετά και αφορά τις ενεργές μισθώσεις και τις μισθώσεις που έληξαν μετά από τις 7-11-2020 και μέχρι τις 31-3-2021.

Η λειτουργία των καταστημάτων από την Δευτέρα 5 Απριλίου 2021.

Η Ένωση μας επιθυμεί να ενημερώσει τους φίλους συναδέλφους επαγγελματίες για το τρόπο που θα λειτουργήσουν τα καταστήματα λιανικής πώλησης αγαθών σήμερα Δευτέρα 5 Απριλίου 2021. Σύμφωνα με την Εφημερίδα Της Κυβέρνησης αρ.φυλ. 1308 τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με τα εξής κριτήρια:  

 • Με την διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή / αγορά εντός καταστήματος (click inside)
 • Με την διαδικασία εξ αποστάσεως προαγοράς / προεπιλογής των αγαθών με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή / αγορά εκτός καταστήματος (click away) κατόπιν ραντεβού.
 • Θα πρέπει να υπάρχει απαντητικό SMS ή e-mail από το κατάστημα, ως αποδεικτικό για το ραντεβού, ώστε να μπορεί να γίνει ο έλεγχος.
 • Για όλα τα καταστήματα που θα λειτουργήσουν, ισχύει ο περιορισμός του ενός ατόμου ανά 25 τ.μ. εμπορικού χώρου και ανώτατο όριο 20 επισκεπτών ταυτοχρόνως ανά κατάστημα.
 • Από τους παραπάνω αριθμούς εξαιρείται το υπαλληλικό/διευθυντικό προσωπικό, ενώ σε πολύ μικρά καταστήματα κάτω των 25 τ.μ. θα επιτρέπεται η παρουσία μόνο ενός πελάτη κάθε φορά.
 • Ο  πελάτης σας θα πρέπει να έχει στέλνει  SMS  στον αριθμό 13032 που θα επιτρέπει την μετακίνησή του και για 3 ώρες συνολικής διάρκειας.  Δεύτερο SMS, μέσα στην διάρκεια της ίδιας ημέρας, δεν θα επιτρέπεται.
 • Μέσα στην διάρκεια των 3 ωρών επιτρέπονται πολλαπλά ραντεβού για επισκέψεις σε περισσότερα καταστήματα.
 • Υπάρχει η δυνατότητα του προαιρετικού διευρυμένου ωραρίου Δευτέρα με Σάββατο από τις 07:00 έως 20:30.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το ΦΕΚ το όποιο προτείνουμε να διαβάσετε διότι περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν. Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ εδώ.

Τα καταστήματα που ήταν ήδη ανοιχτά θα συνεχίσουν να λειτουργούν με το ίδιο καθεστώς λειτουργίας.  Είναι πολύ σημαντικό να τηρήσουμε τα μέτρα προστασίας κατά του Covid-19: χρήση προστατευτικής μάσκας, τήρηση αποστάσεων και υγιεινής των χεριών.

Η Ένωση μας παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συνεχίσει να ενημερώνει τους συναδέλφους.

Ο πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Α. Σκαλτσιώτης   Νικόλαος Κ. Δρίτσας

Επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία και στην Περιφέρεια για την την εξαίρεση μας από τα μέτρα της Αττικής.

Ενημερώνουμε τους φίλους συναδέλφους ότι η Ένωση μας προέβει σε αποστολή επιστολής προς τον Υπουργό και Υφυπουργό  Υγείας, τον Υπουργό και Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον Περιφερειάρχη Αττικής και την Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, επίσης κοινοποιήθηκε στον Δήμο Αίγινας, στην όποια αιτούμαστε την εξαίρεση μας από τα μέτρα της Αττικής και την λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το επιδημιολογικό φορτίο του νησιού μας, με σκοπό το πιθανό άνοιγμα των καταστημάτων και την ομαλή λειτουργιά της αγοράς εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Η Ένωση μας παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συνεχίσει να ενημερώνει τους συναδέλφους.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Α. Σκαλτσιώτης     Νικόλαος Κ. Δρίτσας